2o18127期

2o18127期

而性开关窍,透发而上升,能发痘。【主治】人猝暴亡,即取雄狐胆温水研灌,入喉即活。

治病翦二三长一段,以粽粘粘肉上点着,不过三次即除根。故人以比心疑不决者,而俗呼愚为痴也。

空心食,以汁咽之。广和帖云∶清火解毒,又能稀痘。

诜曰∶鹿茸不可以鼻嗅之,中有小白虫,视之不见,入人鼻必为虫颡,药不及也。 太宗闻之,遂自剪髭烧灰赐服,复令敷痈立愈。

 芦稼之根,啮食殆尽,则鼢之化,不独一种也。 取出为末,入麝香少许,研匀,瓷器密封收之。

 大抵与苁蓉、琐阳之功相近。 道士号为丹滓,尝以饷客。

Leave a Reply